Statutul Asociației „Reuniunea Femeilor Ortodoxe” din Întorsura Buzăului

Articolul 2:
(1) Asociația va avea sediul în Întorsura Buzăului, strada Bisericii nr. 4, județul Covasna, și își desfașoară activitatea pe plan local, zonal și național.
(2) Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
Articolul 3: Denumirea asociației este : Asociația „REUNIUNEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI”.
Articolul 4: Asociația se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.
Articolul 5: La data constituirii, patrimoniul Asociației este de 720 RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului stabilit.
Articolul 6: ASOCIAȚIA „REUNIUNEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ÎNTORSURA BUZĂULUI”, este fondată potrivit actului constitutiv.
Articolul 7: Asociația se constituie prin libera adeziune a membrilor săi, la ea putând adera orice femeie aparținând Bisericii Ortodoxe din România și se poate asocia cu alte organizații profesionale, culturale sau sociale, naționale și internatționale, care desfășoară activități ce interesează asociația.

CAPITOLUL al II-lea SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
Articolul 8: Scopul asociației constă în sprijinirea și completarea activității social-misionare a parohiilor ortodoxe din zona Buzaielor, respectiv din localitățile Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani și Vama Buzăului, precum și în promovarea și întărirea activității cultural-religioase tradiționale din zonă și păstrarea tradițiilor populare.
Articolul 9: Pentru realizarea acestui scop, asociația, direct sau prin intermediul membrilor săi, va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:
a)  organizarea de activități de sprijinire și ajutorare a bătrânilor singuri și bolnavi;
b)  sprijinirea și ajutorarea copiiilor orfani sau din familii cu probleme;
c)  sprijinirea și ajutorarea victimelor violenței domestice;
d)  organizarea de întruniri și acțiuni cu teme diverse și participarea la acțiuni organizate de către asociații similare, atât din țară, cât și din străinătate;
e)  promovarea și dezvoltarea activității culturale și religioase prin organizarea de excursii și pelerinaje atât în țară cât și în străinătate;
f)  atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări pe bază de proiecte cu surse de finanțare interne și externe etc.;
g)  organizarea de activități cultural-misionare pentru a crește gradul de cunoaștere a fundamentelor și manifestărilor credinței creștine;
h)  stimularea activităților de voluntariat în rândul enoriașilor parohiilor din zonă, pentru a spori manifestarea iubirii creștine în rândul acestora;
i)  stimularea activităților de voluntariat la elevi și studenți;
j)  conlucrarea cu organismele non-guvernamentale, cu instituțiile statului și mai ales cu cele bisericești pentru îndeplinirea scopului asociației;
k)  sprijin pentru copiii cu rezultate deosebite la învățătură, dar cu o situație materială precară prin acordarea de burse de merit;
l)  gestionarea fondurilor provenite din cotizații și alte surse.

Back To Top